Co zrobić kiedy odejdzie bliska Osoba?

     Jeżeli śmierć bliskiej Ci osoby nastąpiła w domu, należy wezwać lekarza (nr. tel. 112 lub 999). Lekarz stwierdzi zgon i wystawi stosowną kartę zgonu. Osobom, które zmarły w wypadku lub przyczyną śmierci mogło być przestępstwo, kartę zgonu wystawia lekarz sądowy. Karta ta jest wystawiona po ustaleniu przyczyny zgonu. W ww. sytuacjach (przestępstwo, wypadek) może być potrzebna również zgoda prokuratora (tzw. DS) na pochowanie zwłok.

     Następnie należy udać się do odpowiedniego Urzędu Stanu Cywilnego (właściwego dla miejsca zgonu) z następującymi dokumentami wymaganymi do rejestracji zgonu:

  • KARTA ZGONU wystawiona przez lekarza;
  • DOWÓD OSOBISTY osoby zmarłej;
  • DOWÓD OSOBISTY współmałżonka (jeżeli żyje);
  • Ważny PASZPORT oraz KSIĄŻECZKA WKU (jeżeli osoba zmarła posiadała).

     Należy znać NAZWISKO RODOWE MATKI Osoby Zmarłej oraz miejsce i rok zawarcia związku małżeńskiego (w przypadku żyjącego współmałżonka).

     Po rejestracji zgonu w odpowiednim USC otrzymają Państwo Odpis Skrócony Aktu Zgonu oraz odcinek Karty do celów pochowania. Karta ta stanowi podstawę formalno-prawną do pochowania Osoby Zmarłej na cmentarzu.

     Z ww. dokumentami prosimy o kontakt z naszym biurem, w celu zorganizowania uroczystości pogrzebowej. Istnieje możliwość bezpłatnego dojazdu do Państwa, jeżeli nie ma możliwości dotarcia do siedziby naszej firmy.