Czesława Wolniewicz
Szefowa biur

Lucyna Pallach
Specjalista ds. pogrzebowych i kadrowo-płacowych

Iwona Sagowska
Młodszy referent d/s pogrzebowych

Mariusz Dettlaff
Mistrz uroczystości pogrzebowych

Leszek Dettlaff
Specjalista do spraw tanatokosmetyki

Zenon Klorek
Liturgista - ceremoniarz kościelny

Sabina Zawadzka
Florystka

Robert Szwagrowski
Specjalista do spraw technicznych (ekshumacje, pomniki)

Rafał Słowikowski
Specjalista do spraw technicznych (ekshumacje, pomniki)

Łukasz Czerwiński
pracownik firmy